Paslaugos pavadinimas

Kaina EUR

Išsami konsultacija Jums rūpimu teisiniu klausimu10– 50 Eur

Baudžiamoji teisė

Ieškinys dėl turtinės ir/ar neturtinės žalos50 – 230 EUR
Skundas dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų

( pvz. dėl nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą, dėl  nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą; dėl nutarimo skirti laikiną nuosavybės teisės apribojimą)

40 – 180 EUR
Skundas

(pvz. skundas dėl suėmimo paskyrimo bei dėl šios kardomosios priemonės termino pratęsimo)

50 – 170 EUR
Apeliacinis skundas50 –250 Eur
Kasacinis skundas
100 – 350 Eur

Civilinė teisė

Ieškinys dėl skolos priteisimo50 – 230 EUR
Ieškinys dėl kreditoriaus interesų apsaugos50 – 250 EUR
Ieškinys dėl išlaikymo priteisimo  ar  išlaikymo dydžio pakeitimo, dėl tėvystės nustatymo50-160 EUR
Ieškinys dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo40 – 120 Eur
Ieškinys, susijęs su globėjo, rūpintojo ar turto administratoriaus pareigų ėjimu50 – 250 EUR
Ieškiniai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu50 – 250 EUR
Priešieškinis50 – 250 EUR
Atsiliepimas į ieškinį50 – 250 EUR
Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo ir skolos priteisimo20 – 50 Eur
Pareiškimas dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo30 -50 Eur
Prašymas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių70 – 190 Eur
Pareiškimas dėl santuokos nutraukimo60  – 190 Eur
Pareiškimas dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu, pareiškimas dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu40 – 160 Eur
Pareiškimas dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje40 – 160 Eur
Atsiliepimas į pareiškimą40 – 160 Eur
Prašymas dėl vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos), taip pat dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo50 – 170 Eur
Prašymas dėl civilinės bylos nagrinėjimo atidėjimo10 Eur
Prašymas dėl nustatyto termino palikimui priimti pratęsimo40 – 130 Eur
Prašymas dėl teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu išdavimo40 – 130 Eur
Skundas dėl antstolio veiksmų40 – 130 Eur
Prašymas išduoti teismo leidimą dėl nekilnojamojo turto pardavimo, įkeitimo25 – 50 Eur

Administracinė  teisė

Ne teismo tvarka priimtų nutarimų apskundimas teismui40 – 220 Eur
Skundas dėl nutarimo skirti administracinę nuobaudą40 -160 Eur
Apeliacinis skundas50 – 150 Eur
Atskirasis skundas50 – 150 Eur
Prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą50 – 150 Eur
Prašymai vykdymo procese

(pvz. prašymas ankščiau laiko grąžinti paimtą vairuotojo pažymėjimą, prašymas  dėl baudos išdėstymo)

30 – 120 Eur

 

Pastaba: lentelėje pateikta preliminari paslaugų kaina. Įvertinę jūsų užsakymą pateiksime Jums konkrečią paslaugos kainą.