Teismo leidimas parduoti nekilnojamąjį turtą

„Laba diena, reikalinga konsultacija dėl teismo leidimo parduoti sutuoktiniui priklausantį nekilnojamąjį turtą. Situacija tokia, kad su vyru turime nepilnametį vaiką ir Lietuvoje nebegyvename ilgą laiką (apie 9 metus). Pastaruosius 9 metus gyvename Norvegijos Karalystėje, čia turime būstą, grįžti neketiname, todėl norime parduoti Lietuvoje likusį nekilnojamąjį turtą – butą. Ar šiuo atveju reikalingas teismo leidimas nekilnojamojo turto pardavimo sandoriui?“

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.85 straipsnį sutuoktinis, kuris yra nekilnojamojo daikto, priskirto šeimos turtui, savininkas, gali perleisti nuosavybės teisę į jį, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį tik gavęs kito sutuoktinio rašytinį sutikimą. Jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandoriams sudaryti būtinas teismo leidimas. Atkreiptinas dėmesys, kad CK 3.85 straipsnis įpareigoja gauti teismo leidimą sudarant sandorius ne dėl bet kokio turto, tačiau tik dėl to nekilnojamojo turto, kuris yra pripažintas šeimos turtu.

Šeimos turto samprata nurodoma CK 3.84 straipsniu, pagal kurį šeimos turtu pripažįstama:

  • šeimos gyvenamoji patalpa,
  • kilnojamieji daiktai, skirti šeimos namų ūkio poreikiams tenkinti, įskaitant baldus,
  • taip pat teisė naudotis šeimos gyvenamąja patalpa.

Pastebėtina, kad tam, jog nekilnojamasis turtas būtų pripažintas šeimos turtu, būtinos dvi sąlygos: (1) turtas nuosavybės teise turi priklausyti vienam arba abiem sutuoktiniams ir (2) toks turtas turi būti šeimos gyvenamoji patalpa. Atkreiptinas dėmesys, kad šeimos gyvenamąja patalpa galima laikyti tik tokią patalpą, kurioje šeima faktiškai gyvena, kadangi nustatant šeimos gyvenamąją vietą, pagal analogiją taikomas CK 2.17 straipsnis. Pagal CK 2.17 straipsnio 1 dalį nustatant fizinio asmens gyvenamąją vietą, atsižvelgiama į asmens faktinio gyvenimo toje vietoje trukmę ir tęstinumą, duomenis apie asmens gyvenamąją vietą viešuosiuose registruose, taip pat į paties asmens viešus pareiškimus apie savo gyvenamąją vietą.

Iš pateikto klausimo turinio matyti, jog šeima Lietuvos Respublikoje negyvena jau ilgą laiką (9 metus), gyvenimo Lietuvos Respublikoje neplanuoja bei savo interesų su ja nesieja, todėl Lietuvos Respublikoje likęs nekilnojamasis turtas – butas, nelaikytinas nepilnamečio vaiko ir jo tėvų gyvenamąja vieta, tenkinančia jų poreikius, todėl šis turtas pagal nurodytas aplinkybes ir pateiktus duomenis nelaikytinas šeimos turto teisinį režimą turinčiu turtu. Tokiu būdu teismo leidimas, siekiant parduoti šį turtą, pagal CK 3.85 straipsnį, nėra būtinas.

Šis komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti vertinamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu: info@eteisininko-paslaugos.lt arba tel. Nr. +37063752151.