I. Bendrosios nuostatos

 1. Užsakovui patvirtinus Sąlygas ir taisykles (t. y. užsakovui susipažinus su sąlygomis ir taisyklemis bei pažymėjus varnelę ties teiginiu „Susipažinau ir sutinku su Sąlygomis ir taisyklėmis”) jos taikomos visam užsakytos paslaugos teikimo laikotarpiui.
 2. Užsakovas sutikdamas su Sąlygomis ir taisyklėmis įsipareigoja jų laikytis ir patvirtina, kad turi teisę pateikti užsakymą.

II. Asmens duomenų apsauga

 1. Tinkamam užsakymo įvykdymui užsakovas privalo nurodyti paslaugos tiekėjui reikalingus duomenis, t. y. vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, adresą, elektroninio pašto adresą. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti ir įsitikinti, kad pateikiama informacija yra teisinga.
 2. Patvirtindamas Sąlygas ir taisykles užsakovas sutinka paslaugos tiekėjui pateikti savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, elektroninį paštą, o paslaugos tiekėjas patvirtina, jog užsakovo nurodyti duomenys bus tvarkomi tik paslaugos teikimo tikslais.
 3. Paslaugos tiekėjas įsipareigoja neatskleisti užsakovo duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.
 4. Užsakovas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai būtini užsakymo vykdymui.

III. Paslaugų teikimo sąlygos

 1. Paslauga teikiama internetu, užsakovui užpildžius užsakymo formą ir nurodžius reikalingus duomenis.
 2. Užsakovas įsipareigoja pateikti papildomus duomenis ar dokumentus reikalingus paslaugos suteikimui. Užsakovui nepateikus papildomų duomenų ar dokumentų paslaugos tiekėjas gali nutraukti užsakymo atlikimą.
 3. Paslaugos tiekėjas gavęs užsakymą išsiunčia užsakovui informaciją apie tikslią paslaugos kainą, terminą bei apmokėjimo sąlygas.
 4. Paslaugos tiekėjas gavęs užsakovo sutikimą dėl paslaugos atlikimo išsiunčia užsakovui sąskaitą už užsakomą paslaugą.
 5. Paslaugos tiekėjas pradeda teiki paslaugą tik gavęs apmokėjimą už užsakomą paslaugą.
 6. Užsakovas visus klausimus siunčia paslaugos tiekėjo nurodytu el. p. adresu.
 7. Teisinė konsultacija ar/ir paruoštas teisinis dokumentas išsiunčiama užsakovo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 8. Jeigu paslaugos tiekėjas negali suteikti paslaugos, jis įsipareigoja grąžinti už paslaugą sumokėtus pinigus.
 9. Paslaugos tiekėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės veiklą, keisti paslaugų teikimo apimtį, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą.
 10. Paslaugos tiekėjas tinklapyje įsipareigoja pateikti išankstinę informaciją apie tinklapio veiklos sustabdymą.

IV. Paslaugų apmokėjimo tvarka

 1. Paslaugų kainos nurodomos eurais.
 2. Apmokėjimas už paslaugą vykdomas į paslaugos tiekėjo nurodytą banko sąskaitą sumokant paslaugos tiekėjo nurodytą sumą.
 3. Užsakovas, patvirtindamas Sąlygas ir taisykles, sutinka, kad sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos užsakovo nurodytu elektroninio pašto adresu.

V. Atsakomybė

 1. Paslaugos tiekėjas įsipareigoja užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę, tačiau paslaugos tiekėjo paruošti teisiniai dokumentai ir/ ar konsultacijos yra tik rekomendacinio pobūdžio ir negarantuoja užsakovo siekiamo rezultato. Paslaugos tiekėjo paruoštus teisinius dokumentus ir/ ar suteiktas konsultacijas užsakovas gali naudoti savo nuožiūra, tačiau neturi vertinti kaip vienintelės galimos ir neginčijamos nuomonės.
 2. Užsakovas yra visiškai atsakingas už pateikiamų duomenų teisingumą. Užsakovui pateikus neteisingus, netikslius duomenis ar jų nepateikus ir dėl to kilus padariniams paslaugos tiekėjas už tai neatsako.
 3. Paslaugos tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, kai nuostoliai kyla dėl to, jog užsakovas, nesusipažino su šiomis Sąlygomis ir taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

VI. Kitos paslaugų teikimo sąlygos.

 1. Paslaugos tiekėjas pasilieka teisę keisti Sąlygas ir taisykles, apie tai pranešdamas internetiniame puslapyje.